Rozwód bez orzekania o winie – co oznacza: korzyści i skutki prawne

Często małżonkowie, którzy nie widzą już szans naprawy swojego związku, decydują się na rozwód bez orzekania o winie. Jakie konsekwencję prawne niesie ze sobą takie rozwiązanie? Kiedy warto się na niego zgodzić, a kiedy lepiej walczyć w sądzie o winę współmałżonka?

Jak wygląda rozwód bez orzekania o winie?

Obowiązkiem sądu, przed którym toczy się postępowanie rozwodowe, jest ustalenie, czy któryś ze współmałżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. W przypadku zgodnego oświadczenia stron, sąd może jednak zaniechać dochodzenia, który małżonek doprowadził do rozpadu związku. Sąd orzeka wówczas rozwód, uznając że żadna ze stron nie ponosi winy. Głównym powodem, dla którego małżeństwa decydują się na rozwód bez orzekania o winie, jest znacznie krótszy czas trwania postępowania. Jeśli strony są zgodne co do tego, iż pragną rozstać się bez wskazywania winnego i ustalą między sobą kwestię opieki nad dziećmi, wysokości alimentów na nie i podziału majątku jeszcze przed rozprawą, możliwe jest orzeczenie rozwodu nawet na pierwszej rozprawie. Postępowanie rozwodowe, kiedy obie strony są zgodne co do tego, że chcą złożyć pozew o rozwód bez orzekania o winie, może zatem zakończyć się w ciągu kilku miesięcy. W porównaniu do spraw, podczas których małżonkowie walczą o udowodnienie winy drugiej strony, które niekiedy trwają nawet kilka lat, takie rozwiązanie jest mniej wyczerpujące emocjonalnie. Decyzja ta niesie ze sobą jednak określone skutki prawne, które często są mniej istotne niż chęć spokojnego i eleganckiego rozstania, głównie ze względu na małoletnie dzieci. Z pewnością ich prawidłowemu rozwojowi nie posłuży bowiem kilkuletnia walka pomiędzy rodzicami. Poza tym udowodnienie winy drugiej stronie wymaga przedstawienia dowodów, powołania świadków i przywołania konkretnych sytuacji, co często jest trudne, kosztowne i bolesne. Aby przeprowadzić rozwód bez orzekania o winie, należy zawrzeć stosowne oświadczenie w treści pozwu złożonego do właściwego sądu. Nawet jeśli jest on podpisany przez obie strony i tak konieczne jest wyznaczenie rozprawy, przesłuchanie małżonków i odebranie od nich stosownych oświadczeń.

Rozwód bez orzekania o winie a alimenty

Udowodnienie przed sądem winy współmałżonka za rozpad małżeństwa, nie jest jedynie kwestią ambicjonalną, ale niesie ze sobą określone konsekwencje prawne. Rozwód z orzekaniem o winie i rozwód bez orzekania o winie, a alimenty to zasadnicza różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami postępowania. Rozwód bez orzekania o winie wiąże się z tym, że małżonkowie mogą żądać od siebie nawzajem alimentów tylko wówczas, gdy znajdą się w niedostatku. Przy czym muszą to udowodnić przed sądem, przedstawiając stosowne dokumenty. W takim przypadku sąd może przyznać alimenty jednemu ze współmałżonków na okres 5 lat od daty rozwodu. W wyjątkowych przypadkach okres ten może zostać wydłużony na wniosek osoby je pobierającej. Jeśli uda się natomiast udowodnić winę współmałżonka za to, że doszło do rozwodu, można liczyć na alimenty wówczas, gdy rozwód oznacza spadek dotychczasowego poziomu życia. Nie ma przy tym znaczenia czy wiąże się to z niedostatkiem, czy nie. W takim przypadku małżonek winny ma obowiązek płacenia zasądzonych alimentów drugiej stronie dożywotnio lub do momentu aż wejdzie ona ponownie w związek małżeński. Decydując się na rozwód bez orzekania o winie, trzeba mieć również świadomość, że wówczas koszty postępowania sądowego podzielone są na pół pomiędzy współmałżonków. Jeśli natomiast sąd wskaże stronę winną rozpadu małżeństwa, wówczas ona musi zapłacić całą należną kwotę.

 

Jeżeli zastanawiasz się, czy złożyć pozew rozwodowy bez orzekania o winie, czy jednak walczyć przed sądem o uznanie odpowiedzialności drugiej strony za rozpad małżeństwa, skontaktuj się ze mną. Wspólnie przeanalizujemy Twoją sytuacje i wybierzemy najlepsze rozwiązanie.