Rozwód a kredyt – co z kredytem po rozwodzie?

Wiele osób rozważających zakończenie swojego małżeństwa, zastanawia się jak rozwiązać kwestię wspólnego kredytu hipotecznego. Możliwości jest kilka, warto je znać, aby wybrać najlepszą opcję.

Wspólny kredyt hipoteczny po rozwodzie

W momencie zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje wspólnota majątkowa. Oznacza to, że cały zgromadzony po ślubie majątek, poza kilkoma wyjątkami, stanowi wspólną własność męża i żony. Zasada ta dotyczy także zobowiązań. Jeśli małżonkowie nie zdecydowali się na rozdzielność majątkową, to wszystkie zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa długi są ich wspólnymi. Często pary decydują się sfinansowanie kredytem hipotecznym zakupu domu lub mieszkania, w którym planują razem mieszkać. Co, jednak jeśli po kilku latach wspólnego życia, zdecydują się rozstać? Jak wówczas rozwiązać kwestię rozwodu i kredytu? Zakończenie małżeństwa nie zwalnia bowiem żadnej ze stron od obowiązku spłacania rat.

Kto powinien spłacać hipotekę po rozwodzie?

Decyzja o rozstaniu wiąże się z koniecznością podziału wspólnego majątku, jednak co z kredytem po rozwodzie? Najczęściej jedna ze stron zostaje w nabytej wspólnie na kredyt nieruchomości, postanawiając samodzielnie dalej spłacać zaciągnięty razem ze współmałżonkiem kredyt hipoteczny. Nawet jeśli obie strony są zgodne co do takiego rozwiązania, aby kwestia rozwód a kredyt nie dostarczyła nam kłopotów  w przyszłość, należy dopełnić szeregu formalności. Przede wszystkim nie należy poprzestawać jedynie na ustnych ustaleniach, ponieważ jeśli współmałżonek postanowi się z nich wycofać, nic nie będzie chroniło naszych interesów. W momencie bowiem gdy np. z powodu kłopotów finansowych mąż lub żona przestanie spłacać kredyt, wówczas bank będzie mógł wszcząć postępowanie windykacyjne także wobec nas. Aby jeden z byłych współmałżonków bezpiecznie mógł kontynuować samodzielnie spłatę kredytu hipotecznego po rozwodzie, należy wystąpić zatem do banku z wnioskiem o zwolnienie drugiej ze stron z kredytu. Bank wówczas sprawdzi, czy jedna osoba będzie w stanie samodzielnie spłacać kredyt i jeśli uzna, że jest to możliwe, dokona stosownych zmian w umowie.

Jeżeli jednak kredytodawca stwierdzi, że dochody danej osoby nie pozwolą jej terminowo spłacać miesięcznych rat, może zażądać dodatkowego zabezpieczenia lub przystąpienia do kredytu dodatkowej osoby, której pensja to zagwarantuje. Małżonkowie mogą także zdecydować się na wcześniejszą spłatę kredytu lub nadpłacenie go tak, aby pozostała jego wysokość mieściła się w zdolności kredytowej strony, która będzie kontynuować jego spłatę. Inną opcją jest zaciągnięcie kredytu w innym banku na warunkach uwzględniających możliwości strony, która pozostanie w nieruchomości i spłacenie nim wspólnego zobowiązania. Jeśli żadne z tych rozwiązań nie jest możliwe, małżonkowie po rozwodzie mogą zdecydować się na sprzedaż nieruchomości i uzyskaną kwotą spłacić kredyt a ewentualną nadwyżkę podzielić. Może się jednak okazać także, że otrzymana w momencie sprzedaży kwota nie wystarczy na spłatę zobowiązania. Jak wówczas rozwiązać kwestię kredytu? Dobrym wyjściem z sytuacji może okazać się wynajem mieszkania, aby można było pokryć miesięczną ratę kredytu dochodem uzyskanym w ten sposób. Dowiedz się więcej o podziale majątku.

Pomoc prawna

Mam duże doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych. Zawsze dokładnie analizuję całą sytuację, aby pomóc znaleźć najlepsze wyjście z sytuacji, także ustalić co z kredytem po rozwodzie. Planujesz rozwód i nie wiesz, od czego zacząć? Napisz do mnie lub zadzwoń, chętnie odpowiem na wszystkie twoje pytania.