Prawo rodzinne

Kompleksowa pomoc prawna

 

Jedną z najważniejszych dla mnie dziedzin prawa jest prawo rodzinne. Wiem jak ważne dla każdego jest życie prywatne. Mam świadomość, że Klienci potrzebujący pomocy w zakresie prawa rodzinnego wymagają specjalnej uwagi i czasu.

Zajmuje się takimi sprawami jak:

  • rozwód,
  • separacja,
  • podział majątku,
  • alimenty na małżonka lub na dzieci – ustalenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie,
  • władza rodzicielska – ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
  • kontakty z dzieckiem,
  • postępowanie w sprawach nieletnich

Rozwód i separacja to niezwykle delikatne sprawy. Mam świadomość jak trudna jest decyzja o zakończeniu małżeństwa, dlatego prowadząc tego rodzaju sprawy staram się wykazywać empatią, zrozumieniem i niezbędnym wsparciem. W postępowaniach dotyczących podziału majątku każdorazowo szukam najkorzystniejszego rozwiązania i sposobu podziału, aby zabezpieczyć interes mojego Klienta.

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem to niewątpliwie sprawy, w których potrzebny jest adwokat z odpowiednim wyczuciem i wrażliwością. Istotne jest bowiem to, aby w tych postępowaniach nigdy nie zapomnieć o tym co najważniejsze, czyli dobro dziecka. Kolejnym ważnym zagadnieniem jest uzyskanie środków na utrzymanie w postaci alimentów. Reprezentuję moich Klientów zarówno w sprawach o ustalenie, jak podwyższenie bądź obniżenie alimentów. Znam wiele mechanizmów prawnych, które pomagają zabezpieczyć interes strony w postępowaniu alimentacyjnym. Występuję również w sprawach o ustalenie ojcostwa i innych zbliżonych postępowaniach mających na celu ustalenie więzów pokrewieństwa między poszczególnymi osobami.

Wielokrotnie byłam także obrońcą w postępowaniach toczących się przeciwko nieletnim w Sądach rodzinnych. Mam świadomość jak ważne jest to, aby w tym trudnym dla dziecka czasie, mogło ono liczyć na pomoc obrońcy, który będzie mógł jednocześnie ocenić czy środek wychowawczy zastosowany przez Sąd oraz jego konsekwencje są sprawiedliwe i adekwatne do przewinienia nieletniego.