Prawo karne

W obronie interesów oskarżonego i pokrzywdzonego

 

Szeroko pojmowane prawo karne to kolejna z moich specjalizacji. Prowadzę sprawy karne, w których moim zadaniem jest bronienie interesów zarówno osób oskarżonych, jak również osób pokrzywdzonych – od chwili zatrzymania aż po postępowania przed Sądem I i II instancji, a niejednokrotnie także na etapie wykonawczym.
Kancelaria pomaga m.in. w takich sprawach jak:

  • przestępstwa przeciwko mieniu,
  • przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu,
  • przestępczość zorganizowana,
  • przestępstwa związane z posiadaniem lub obrotem narkotykami,
  • przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu.

Bez względu na szczegółową tematykę konkretnych przestępstw, w sprawach karnych duże znaczenie ma zawsze bardzo dobra znajomość przepisów prawa oraz orzeczeń sądowych, a także doświadczenie procesowe. W mojej adwokackiej praktyce mam za sobą już wiele różnorodnych postępowań karnych.

Jak wspomniałam powyżej, pomoc mojej kancelarii w obszarze prawa karnego gwarantowana jest na każdym etapie postępowania – przygotowawczym (śledztwa, dochodzenia), sądowym, i wykonawczym (np. ubieganie się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, odroczenie lub przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności).

Prawo karne w Warszawie.

Jeżeli zastanawiasz się, czy złożyć pozew lub potrzebujesz konsultacji prawnej skontaktuj się z naszą kancelarią. Wspólnie przeanalizujemy Twoją sytuacje i wybierzemy najlepsze rozwiązanie.