Prawo gospodarcze

Kompleksowa oferta dla firm

 

Sprawy, których na co dzień się podejmuję, dotyczą również prawa gospodarczego. Pomagam m.in. przy:

  • przygotowaniu projektów umów i statutów oraz regulaminów,
  • przygotowaniu dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w KRS,
  • rejestracji spółek w KRS i dokonywaniu wszelkich zmian w KRS,
  • sporządzaniu i opiniowaniu umów,
  • negocjowaniu umów,
  • prowadzeniu spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
  • windykacji należności na każdym etapie postępowania,
  • opracowywaniu pozwów, w tym o wydanie nakazu zapłaty
  • reprezentowaniu firm przed organami administracji samorządowej i rządowej.

Ponadto podmioty gospodarcze mogą liczyć z mojej strony na zastępstwo procesowe przed sądami oraz organami egzekucyjnymi.
Podejmuję się również zleceń związanych z ochroną przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji.

Rozwiązania chroniące podmioty gospodarcze

Wnikliwie i dogłębnie analizuję każdy przypadek, aby nie narazić klientów na niepotrzebne koszty i straty. Dzięki bieżącej i odpowiedzialnej pomocy prawnej można uniknąć bowiem wielu przykrych konsekwencji w prowadzonej działalności, w tym także wiążących się z innymi dziedzinami prawa takimi jak np: prawo pracy czy prawo konkurencji.

 

Jeżeli zastanawiasz się, czy złożyć pozew rozwodowy bez orzekania o winie, czy jednak walczyć przed sądem o uznanie odpowiedzialności drugiej strony za rozpad małżeństwa, skontaktuj się ze mną. Wspólnie przeanalizujemy Twoją sytuacje i wybierzemy najlepsze rozwiązanie.