Podział majątku przed rozwodem – kluczowe kwestie

 

Wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami powstaje już w dniu ślubu i trwa przez całe małżeństwo. Do podziału majątku może dojść tylko po jej ustaniu. Art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyraźnie mówi bowiem, że w trakcie jej trwania żaden z małżonków nie ma prawa żądać rozdziału wspólnych dóbr. W niektórych przypadkach podział majątku można jednak przeprowadzić przed rozwodem. Kiedy i jak można to zrobić?

 

Podział majątku przed rozwodem – od czego zacząć?

Często zdarza się, że postępowanie rozwodowe, szczególnie jeśli toczy się z orzekaniem o winie, trwa wiele miesięcy. Z tego powodu wielu małżonków chce uregulować kwestie majątkowe wcześniej. Jest to możliwe, jednak wymaga podjęcia dodatkowych czynności.

 

Jednym ze sposobów na to, aby przeprowadzić podział majątku przed rozwodem, jest umowa małżeńska, nazywana intercyzą. Może ona być zawarta pomiędzy stronami nie tylko przed ślubem, ale także w dowolnym momencie trwania małżeństwa. Na jej podstawie małżonkowie mogą ograniczyć lub rozszerzyć ustawową wspólność, a także ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Jeśli strony zdecydują się na podpisanie tego typu umowy już w trakcie trwania małżeństwa, od daty jej zawarcia będą dysponowali swoimi osobistymi majątkami. Będą mieli także prawo do wspólnego majątku zgromadzonego do dnia podpisania umowy.

 

Inną metodą pozwalającą przeprowadzić podział majątku, przed orzeczeniem przez sąd rozwodu, jest sądowe ustanowienie rozdzielności. Z ważnych powodów, jak np. trwonienie przez jedną ze stron wspólnego majątku, może tego zażądać każdy z małżonków. W takich przypadkach rozdzielność powstaje z dniem, w którym zostanie wydany wyrok w tej sprawie. W niektórych sytuacjach może jednak zostać ustanowiona z datą wsteczną. Rozdzielność majątkowa następuje także z chwilą, kiedy sąd orzeknie separację. Po jej zakończeniu możliwe jest zachowanie rozdzielności majątkowej małżonków na ich wspólny zgodny wniosek.

 

Podział majątku – w jaki sposób najlepiej go przeprowadzić?

W momencie ustania wspólności majątkowej małżonkowie mogą przeprowadzić podział majątku. Przepisy prawa nie określają, w jakiej formie powinni to zrobić. Jedną z metod jest akt notarialny, w którym zostaną zawarte wszystkie ustalenia. Wymóg sporządzenia aktu notarialnego istnieje, co prawda tylko wówczas, jeśli w skład wspólnego majątku wchodzi nieruchomość, jednak dla uniknięcia problemów w późniejszym czasie, najlepiej zdecydować się na jego zawarcie, nawet jeśli prawo nie nakłada na nas takiego obowiązku. Ustne ustalenia pomiędzy małżonkami, będą bowiem trudne do udowodnienia w sądzie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Strony mogą także zdecydować się na zainicjowanie oddzielnego postępowania w sądzie o podział majątku. Adwokat może być wówczas bardzo pomocny. W takiej sytuacji warto zdecydować się na skorzystanie z usług dobrego prawnika, który zadba o nasze interesy.

 

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej prowadziłam wiele trudnych i wymagających spraw rozwodowych, które zakończyły się sukcesem moich klientów. Do każdego przypadku podchodzę z pełnym zaangażowaniem, starając się jak najlepiej rozeznać całą sytuację, aby ocenić szansę na wygraną i obrać najwłaściwszą strategię postępowania. Chętnie odpowiem na wszystkie Twoje pytania. Zapraszam do kontaktu.