Jak zacząć sprawę rozwodową?

Podjęcie decyzji o rozwodzie nigdy nie jest łatwe, często jest to jednak najlepsze wyjście z sytuacji, szczególnie jeśli powodem rozpadu związku jest zdrada, przemoc lub alkoholizm współmałżonka. Od czego zacząć, kiedy już ostatecznie postanowimy, że chcemy zakończyć małżeństwo?

Alimenty – małe kompendium wiedzy

Większości z nas alimenty kojarzą się ze świadczeniem na dziecko, do którego zobowiązany jest jeden z rodziców po rozwodzie. Tymczasem alimenty przysługują nie tylko dzieciom. Sąd może przyznać je także współmałżonkowi lub krewnym. Kto może uzyskać alimenty? Od czego zależy ich wysokość i kiedy ustaje obowiązek alimentacyjny?

Podział majątku po rozwodzie – kluczowe kwestie

Jeśli strony nie podpisały przed ślubem intercyzy, to wraz z chwilą zawarcia małżeństwa, powstaje między nimi wspólność majątkowa. Przestaje ona jednak obowiązywać w momencie, gdy sąd orzeknie rozwód. Jak przeprowadzić podział majątku po rozwodzie?

Rozstanie a dziecko

Jakie są zasady przyznawania kontaktu z dziećmi po rozstaniu? Jako adwokat i rodzic w jednym, wiem, jak ważny jest kontakt z dzieckiem, realizowany zarówno przez rodziców, jak również innych członków rodziny. Niestety często, gdy dochodzi do rozstania rodziców, kontakty z pociechą ulegają znacznemu ograniczeniu lub w ogóle zachodzi niemożność ich realizacji.

Sądowny podział majątku wspólnego

W przeważającej większości przypadków, o ile wcześniej małżonkowie nie uregulowali swoich stosunków majątkowych inaczej, po orzeczeniu rozwodu już eks-małżonkowie zwracają się do adwokata z prośbą o pomoc w przeprowadzeniu postępowania o podział majątku wspólnego, obejmującego przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich.

Separacja małżeńska – zasady orzekania przez Sąd

Orzeczenie przez Sąd separacji podlega o wiele mniej rygorystycznym przesłankom, niż orzeczenie rozwodu. Warto podkreślić, iż separacja, w odróżnieniu od rozwodu, ma charakter odwracalny (na zgodny wniosek małżonków Sąd orzeka o jej zniesieniu). Instytucja separacji jest zatem idealnym rozwiązaniem dla małżonków, którzy chcą przemyśleć zaistniałą sytuację oraz problemy trapiące ich związek, co w rezultacie może prowadzić do nawiązania przez małżonków zerwanych więzi i kontynuowania małżeństwa.

Zawieszenie postępowania o podział majątku na zgodny wniosek stron

Zdarza się tak, że postępowanie o podział majątku zostaje zawieszone na zgodny wniosek stron. Zawieszenie postępowania może być niekiedy elementem realizacji strategii procesowej jednej ze stron. Kiedy taka sytuacja najczęściej ma miejsce, jakie są jej konsekwencje i o czym należy wówczas pamiętać? W tym wpisie postaram się odpowiedzieć na te pytania.