Wsparcie dla samozatrudnionych. Z czego i jak możemy skorzystać?

Jesteś jednoosobowym przedsiębiorcą niezatrudniającym pracowników i już odczuwasz skutki kryzysu powstałego w związku z epidemią COVID- 19. Chciałbyś otrzymać oferowane wsparcie Państwa i najpewniej chciałbyś, aby zadziało się to jak najszybciej. Pytanie tylko, czy w tej sytuacji „jak najszybciej” będzie dla Ciebie najbardziej korzystne?

Adwokat do spraw rozwodowych – na co warto zwrócić uwagę przy jego zatrudnieniu?

W sytuacji, gdy strony są zgodne co do tego, że chcą zakończyć małżeństwo i potrafią ustalić między sobą takie kwestie jak opieka nad dziećmi czy podział majątku, sprawa rozwodowa przebiega zazwyczaj bez większych komplikacji, często bez udziału prawnika. Jeśli jednak współmałżonkowie zdecydowali się na rozwód z orzekaniem o winie, wówczas bardzo ważne jest to, jaki adwokat będzie ich reprezentował.

Podział majątku przed rozwodem – kluczowe kwestie

Wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami powstaje już w dniu ślubu i trwa przez całe małżeństwo. Do podziału majątku może dojść tylko po jej ustaniu. Art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wyraźnie mówi bowiem, że w trakcie jej trwania żaden z małżonków nie ma prawa żądać rozdziału wspólnych dóbr.

Porady prawne jako nieodzowny element pracy prawnika

W życiu każdego człowieka zdarzają się sytuacje, które wymagają pomocy prawnika. Nie każda sprawa ma swój finał w sądzie, jednak rada dobrego adwokata może bardzo nam pomóc w wielu przypadkach. Dlaczego warto korzystać z profesjonalnych porad prawnych?

Czy przed podziałem majątku można się uchronić?

Z chwilą zawarcia małżeństwa, jeżeli strony nie zdecydują się wcześniej na podpisanie intercyzy, powstaje wspólność majątkowa. Oznacza to, że zarobki, oszczędności, wszelkie nieruchomości i rzeczy ruchome nabyte w trakcie trwania małżeństwa, stają się wspólną własnością małżonków. Jeśli dojdzie do rozwodu, wspólność małżeńska ustaje i przeprowadzany jest podział majątku. W jaki sposób się odbywa i czy można go uniknąć?